Hva gjør Ditt Naturlige Valg?

Siste nytt! 

Juni 2022 flyttet jeg (og virksomheten) til Lillehammer. Selskapet er fortsatt å regne som et selskap med liten drift ved siden av andre arbeidssituasjoner.

I september 2022 blir sidene oppgradert og fornyet på en rekke områder.

I august og september er det gjort en del research i forbindelse med en tenkt bokutgivelse. Arbeidet med boken beregnes til ca. 1 år.

 Ta kontakt med forespørsler om ulike freelanser oppdrag!


Freelance, coaching og kurs

Selskapet jobber med freelance virksomhet, og leverer artikler og materiell til blader, magasiner og nettsider eller til andre formål, både i forretningsøyemed eller til private formål.

Selskapet kan også tilby diverse coaching- og rådgivningstjenester. Det kan være gjennom 1-1 samtaler, foredrag eller kurs og er basert på metoder hentet fra NLP- og Meta-Coaching.

Fokus er på enkeltmennesker eller mindre organisasjoner og næringsliv.

Hva finner du på disse sidene?

Ditt Naturlige Valg vil fra 2022 ha hovedfokus på virksomheten som dreier seg om freelancevirksomhet og forfatterskap. Tjenestetilbudet på coaching, kurs- og foredragsvirksomhet opprettholdes til en viss grad da behovet viser seg fortsatt å være stort i hele landet, med fokus på Innlandet siden virksomheten er stasjonert på Lillehammer.

Linkene til de forskjellige innholdssidene finner du i hovedmenyen øverst på siden. Se for øvrig kort presentasjon av områdene lenger ned.


Freelancevirksomhet - Artikler, omtaler, oversettelser og dokumentasjon for organisasjoner og næringsliv. Oppdrag for private kan være manuskript, taler eller til andre formål.

Trenger du en medforfatter til en bok eller et prosjekt, ta kontakt!

Coaching - Coaching egner seg først og fremst for å kartlegge din situasjoni dag, og bearbeide prosesser som gir ønsket situasjon i morgen. Samtaleterapi, løse opp i utfordringer, forbedre mental tilstand eller styrke ulike kommunikasjonsegenskaper. En coach jobber ikke ut fra egne råd men ut fra hva du selv ønsker og ser for deg.

For organisasjoner/Næringsliv - Er du tilknyttet en organisasjon eller næringsliv som vil ha et innslag om bedre kommunikasjon, effektivisering av prosesser eller inspirasjon kan dette være noe for dere.

Kurs- og foredragsvirksomhet - Etabler en bedre og mer effektiv kommunikasjon, kartlegging av mennesker og adferd, effektivisere salgsprosesser, oppnå målene raskere og mer effektivt.

I dokumentarkivet vil du finne dokumenter du kan laste ned kostnadsfritt.

artikkelarkivet finner du linker til en rekke artikler jeg har skrevet. Her finner du også forfattersiden der du kan få en smakebit på to av de bokmanuskriptene som i sin tid var inne til vurdering på flere forlag.

Nettbutikken vil være stedet der du kan kjøpe egen produserte dokumenter. Fremover vil jeg også se på andre produkter som kan være av interesse for deg. Alt vil være egenproduserte produkter.

Innenfor de ulike virksomhetsområdene har jeg mottatt en mengde positive, gode referanser. Du finner referansene lagt ut her.